तिलारी आंतरराज्य प्रकल्पात 73 टक्के पाणीसाठा

2

सिंधुदुर्गनगरी, ता. १५ : दोडामार्ग तालुक्यातील तिलारी आंतरराज्य प्रकल्प 73.07 टक्के भरला असून या प्रकल्पामध्ये सध्या 326.8890 द.ल.घ.मी. पाणीसाठा झाला आहे. या धरणाच्या पाणलोटक्षेत्रात गेल्या चोवीस तासात 51.60 मि.मी. पाऊस झाला असून 1854.40 मि.मी. एकूण पाऊस झाला आहे.

कणकवली तालुक्यातील देवघर धरण 60.54 टक्के भरले असून सध्या या धरणातून 18.58 घ.मी. प्रतिसेकंद इतका विसर्ग सुरू आहे. तर यंदाच्या वर्षी घळभरणी झालेल्या अरुणा प्रकल्पामध्ये 31.56 टक्के पाणीसाठा झाला आहे.

जिल्ह्यातील 11 लघु पाटबंधारे प्रकल्प पूर्ण भरले आहे. शिवडाव, आंबोली, हातेरी, माडखोल, निळेली, पावशी, शिरवल, पुळास, हरकुळ, ओझरम आणि लोरे प्रकल्प पूर्ण भरले आहेत. तर वेंगुर्ले तालुक्यातील आडेली लघु पाटबंधारे प्रकल्पामध्ये 98.68 टक्के, सावंतवाडी तालुक्यातील सनमटेंब प्रकल्पात 95.82 टक्के आणि वैभववाडी तालुक्यातील नाधवडे लघु पाटबंधारे प्रकल्पामध्ये 92.80 टक्के पाणीसाठा झाला आहे. हरकुळ प्रकल्पातून सध्या 14.05 घ.मी. प्रतिसेकंद इतका विसर्ग सुरू आहे.

19

4