सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील पर्जन्यमान व पाणीसाठा…

2

सिंधुदुर्गनगरी,ता.०४: तिलारी आंतरराज्य प्रकल्पाच्या क्षेत्रात गेल्या २४ तासात ८० मि.मी. पावसाची नोंद झाली आहे. सध्या या प्रकल्पामध्ये २२१.३११० द.ल.घ.मी पाणीसाठा असून धरण ४९.४७ टक्के भरले आहे.

जिल्ह्यातली मध्यम व लघू पाटबंधारे प्रकल्पांमध्ये पुढीलप्रमाणे उपयुक्त पाणीसाठा उपलब्ध आहे. सर्व आकडे द.ल.घ.मी परिमाणात आहेत.
मध्यम पाटबंधारे प्रकल्प – देवघर – 36.7800, अरुणा – 17.8900, कोर्ले- सातंडी – 21.4650. लघु पाटबंधारे प्रकल्पातील साठा पुढीलप्रमाणे – शिवडाव – 1.0518, नाधवडे – 1.8747, ओटाव – 1.5931, देंदोनवाडी – 0.2759, तरंदळे – 1.3050, आडेली – 0.00, आंबोली – 0.8780, चोरगेवाडी – 0.9810, हातेरी – 0.6550, माडखोल – 1.6900, निळेली – 0.4330, ओरोस बुद्रुक – 0.9030, सनमटेंब – 0.1960, तळेवाडी – डिगस – 0.0630, दाभाचीवाडी – 0.6130, पावशी – 1.3870, शिरवल – 0.7590, पुळास – 0.6990, वाफोली – 0.4070, कारीवडे – 0.3910, धामापूर – 0.7160, हरकूळ – 0.4800, ओसरगाव – 0.0020, ओझरम – 0.3970, पोईप – 0.00, शिरगाव – 0.2700, तिथवली – 0.4760, लोरे – 0.1610 या प्रमाणे उपलब्ध पाणीसाठा आहे.

6

4