मालवण तालुक्यात सर्वाधिक ६२ मि.मी. पाऊस…

2

सिंधुदुर्गनगरी,ता.०७: जिल्ह्यात गेल्या २४ तासात मालवण तालुक्यात सर्वाधिक ६२ मि.मी. पावसाची नोंद झाली आहे. जिल्ह्यात सरासरी १० पूर्णांक ५ मि.मी पावसाची नोंद झाली झाली आहे. १ जून पासून आतापर्यंत एकूण सरासरी ७१.३७ मि.मी. पावसाची नोंद झाली आहे.

तालुका निहाय पावसाची आकडेवारी पुढील प्रमाणे आहे. कंसातील आकडे आतापर्यंतच्या पावसाचे असून सर्व आकडे मिलीमीटर परिमाणात आहेत. दोडामार्ग – ०१(६२), सावंतवाडी – १८(१२१), वेंगुर्ला – ०१ (१४), कुडाळ – ०२(५१), मालवण – ६२(१०७), कणकवली – ००(१२), देवगड – ००(९३), वैभववाडी – ००(११२), असा पाऊस झाला आहे.

3

4